AANPAK

Koorscholing

Leren zingen en vooral samen leren zingen gaat bij ons spelenderwijs, maar wel vanuit een doordachte benadering. Jonge kinderen in het kinderkoor beginnen met toegankelijke liedjes, maar al gauw worden daar dingen aan toegevoegd, zoals het zingen van canons. Gaandeweg komt er meerstemmigheid bij en wordt het repertoire uitdagender. Dat geldt zeker voor het jeugdkoor, dat liedjes zingt waar je echt intensief met elkaar aan moet werken.

Je leert:

  • je stem goed en gezond te gebruiken
  • je muzikale gehoor te ontwikkelen
  • noten lezen en van blad zingen
  • meerstemmig zingen
  • liedjes in verschillende stijlen en talen
  • een goede toneelpresentatie

Wij volgen hierbij het Kodály concept. Dat is een Hongaarse filosofie gericht op muziekonderwijs. Zingen en bewegen staat centraal bij het leren van en over muziek. Singing games, volksliederen en gecomponeerde muziek maken deel uit van een muzikaal uitdagend en actief leertraject geschikt voor alle leeftijden. Relatieve solmisatie, handgebaren en ritmetaal zijn de tools die worden gebruikt om het leren lezen en schrijven van muziek mogelijk te maken. Vanuit het ervaren van het gekende liedmateriaal leren kinderen muziek beter begrijpen, maken en waarderen.

Muziekkwartiertje

Het meeste leer je door te doen, maar we hebben ook de zogenaamde muziekkwartiertjes. Dat zijn filmpjes die de kinderen thuis op een eigen moment kunnen bekijken en waar allerlei muziekaspecten zoals maat en ritme aan bod komen. Er zitten werkbladen bij die de kinderen kunnen meenemen naar de repetitie om te controleren of ze het begrepen hebben. Er zijn 6 niveaus te behalen Brons 1&2, Zilver 1&2, Goud 1&2. Hieronder zie je een voorbeeld van 1 van de muziekkwartiertjes.

Ervaring opdoen

De leden leren veel door ervaring op te doen. We proberen ze die dan ook zoveel mogelijk te geven, onder meer door:

  • Het geven van optredens. Dat kan van een informeel concertje in een kleine zaal zijn, tot het zingen in de Mattheus met orkest in een grote theaterzaal.
  • Het meedoen aan festivals en concoursen. Dat zijn mooie en uitdagende momenten om naar toe te werken. Je krijgt immers feedback van een jury en je kan ook leren van hoe andere koren het doen.
  • Het deelnemen aan professionele producties. Bijv. een kerstconcert met de philharmonie zuidnederland of zelfs het meespelen in een operatournee van Opera Zuid door het hele land.