LIDMAATSCHAP

Niveaus

We werken met koren en koorscholingsgroepen van verschillende niveaus. Ruwweg komt dat neer op een kinderkoor (ca. 7-10 jaar) , een tienerkoor (ca. 10-14 jaar) en een jeugdkoor (vanaf ca. 14 jaar). Daarnaast is er een groep voor de kleinsten (de Opmaatjes, ca 4-6 jaar). Maar leeftijd is niet allesbepalend voor het koor waar je in zingt. Dat hangt van je niveau en ontwikkeling af en is ter beoordeling van de dirigent. Ook zijn er kinderen die 'onderweg zijn' naar een volgend niveau en waar soms een apart groepje mee wordt gevormd, wat we een schakelklas noemen. Ook de jongens krijgen wat extra tijd om met elkaar te zingen. 

De namen van de koren zijn:

 • Kleuterkoor Opmaatjes
 • Kinderkoor Canticcolo
 • Tienerkoor Cantilene
 • Jeugdkoor Cantarella
 • Jongenskoor Canterino
 • Het koor van de dependance in het Heuvelland heet Canticollis
 • Koren die speciaal zijn samengesteld voor muziektheaterproducties gaan onder de naam Kokoz.

 

Locaties

We zijn actief op 3 locaties. In Beek waar we repeteren in de muziekschool, Dr Stassenstraat 88. In Maastricht waar we veelal repeteren bij Opera Zuid, Malpertuisplein 60. En de dependance is in het muziekatelier op de Parallelweg 18 te Wijlre.

Tijden

In de regel zijn de lessen in Beek op vrijdagen op de onderstaande tijden. Dat betreft - uitgezonderd de Opmaatjes - koorscholing plus repetitie. De koorscholing is in kleinere groepen dan de koorrepetities. Ook geldt dat jongens deels apart als jongenskoor zingen. De tijden kunnen daardoor wat afwijken van onderstaand overzicht.

 • Opmaatjes 15:30-16:00
 • Kinderkoor 16:00-17:30
 • Tienerkoor 17:45-19:15 
 • Jeugdkoor 18:15-20:15

Het ritme per maand is meestal 3 vrijdagen in Beek en (uitgezonderd de Opmaatjes) 1 zondag in Maastricht (maar die is dan eerder op de middag).

 

In Wijlre zijn de lessen op woensdag:

 • Opmaatjes (leeftijden groep 1/2) 17.30-18.00
 • Kinderkoor (leeftijden groep 3/4) 16:30-17:15
 • Kinderkoor (leeftijden vanaf groep 4) 15.00-16.15

Ook wordt soms in Maastricht samen gerepeteerd met de andere kinderen van de koorschool.

 

Afhankelijk van projecten en optredens kunnen tijden afwijken.

 

Lesgeld

Lidmaatschap is in principe voor een schooljaar (of bij latere instap een evenredig deel daarvan), tenzij er bijzondere omstandigheden zijn zoals verhuizing. Het lidmaatschap voor 2023/2024 bedraagt:

Voor opmaatjes: €130
Voor kinderkoor: €230
Voor tienerkoor: €230
Voor jeugdkoor: €290
voor zusjes/broertjes is er een korting van 10%.

Het lesgeld wordt in 2 delen geïnd, rond oktober en rond februari.

Is het lesgeld een probleem? Neem contact met ons op om te kijken naar een oplossing.